Kjøpsprosessen

NIE

Før man kan kjøpe en bolig i Spania, må man ha et spansk identifikasjonsnummer som heter NIE. Om flere skal eie boligen sammen må alle ha et NIE-nummer. Med en fullmakt ordnes dette av advokatene vi anbefaler.

Reservasjonskontrakt

Når du har funnet eiendommen du ønsker å kjøpe, må det skrives en reservasjonskontrakt. Reservasjonskontrakten er et skriftlig, bindende tilbud om kjøp av bolig og skal underskrives av både kjøper og selger.

Depositum

Det må innbetales et reservasjonsbeløp (depositum) på minimum 3000 € etter at reservasjonskontrakten er inngått. Eiendommen blir da tatt av markedet. Skulle du trekke deg fra handelen mister du det innbetalte beløpet.

Finansiering

Hvis du ønsker finansiering i Spania, setter vi deg i kontakt med forskjellige banker som gir deg lånetilbud.

Bankkonto

Vi oppretter en bankkonto for deg i en spansk bank som brukes til overføringer mellom Norge og Spania. Våre advokater oppretter autotrekk fra din spanske bankkonto på alle kostnader, sånn som renovasjon, forsikring, fellesutgifter, skatter, strøm, vann etc.

Heftelser

Advokatene innhenter all informasjon om boligen, som heftelser og eierforhold.

Fullmakt

Om du ikke selv har mulighet til å være til stede under kjøpsprosessen, må det utstedes en fullmakt til en advokaten hvor det gis tillatelse til at hun eller han representerer deg som kjøper i alle henseender. Fullmakten må signeres på nærmeste tinghus (Notarius Publicus) hvor signaturen bekreftes. Dette kan gjøres både i Spania og i Norge.

Overdragelse

Vi møter hos notarius på dine vegne om du ikke kan være til stede selv. Her undertegnes skjøtet (Escritura de Compraventa) sammen med eier, og med notarius publicus til stede. Nå blir den avtalte kjøpesummen betalt og kjøper overtar eiendomsretten til boligen.

Arv

Advokatene veileder deg i spansk arverett og er behjelpelig med opprettelse av spansk testamente.

Notarius

Notarius er en offentlig godkjent, nøytral person, som skal ivareta både selger og kjøpers interesser. Hos notarius må kjøper og selger møte personlig, eller bli representert av advokater med fullmakt. Møtet hos notaren kan ta alt fra en time til flere timer. Det anbefales at du blir representert av din advokat. Dersom du velger å møte opp personlig, må du enten beherske spansk eller ha med deg en tolk.

Kjøpskostnader

Ved kjøp av eiendom i Spania må det betales en prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat. I tillegg kommer registreringsavgift, notariusavgift, stempelavgifter, kostnader til NIE, fullmakter og avgifter til opprettelse av abonnement for vann, strøm etc. Samlede kostnader ved kjøp av eiendom kommer på ca 11 – 14% av kjøpesummen.

Den prosentvis avgift av kjøpesummen til den spanske stat er progressiv etter kjøpesum.
Ved kjøpesum opp til €400.000 er avgiften 8%.
For kjøpesum fra €400.001 til €700.000 er avgiften 9%.
Er kjøpesummen mer enn €700.000 er avgiften 10%.
Stempelavgift 1,5% Avgifter til opprettelse av abonnement for leveranse av vann, strøm, avgifter til notar ca 1%

Samlede kostnader ved kjøp av eiendom på Costa del Sol kan derfor som en tommelfingerregel settes fra ca. 11% til 15% av kjøpesummen.

Vi benytter Cramer Advokater som har kontor i både Norge og i Spania. De vil veilede dere på en trygg og god måte på Norsk.